Europski tjedan mobilnosti u dječjim vrtićima Grada Zagreba
Ovogodišnji ETM

Europski tjedan mobilnosti u dječjim vrtićima Grada Zagreba

Tijekom cijele pedagoške godine, a osobito od 16. do 22. rujna 2023., svi vrtići će provoditi različite aktivnosti vezane uz ETM, kako bi djeca spoznala važnost redovitog kretanja, vožnje bicikla i pješačenja. Na taj način će djeca biti aktivna, stvarati zdrave navike te pridonijeti stvaranju „čišćeg zraka“. U sobama dnevnog boravka putem raznih poticaja: didaktike, društvenih igara, kvizova, slikovnica, raznovrsnih aplikacija, itd. djeca će učiti kako se ponašati odgovorno u prometu i stvarati naviku redovitog kretanja. U svakoj odgojnoj skupini djece sukladno razvojnoj dobi, poticat će se i razvijati tema kroz naglašavanje sigurnosti djeteta, poticanje njegove svijesti o važnosti kretanja za njegovo zdravlje, uvažavanje potreba i mogućnosti drugih (osoba s invaliditetom) te što dijete može činiti? Poticat će se razgovor o tome zašto su prijelazi spušteni uz nogostup, što su zvučni semafori, o psima vodičima i slično.
 
Ciljevi: edukacija djece sa svrhom kontinuiranog stjecanja prometnog znanja i vještina, značenja prometne kulture, prometnih pravila i propisa, prednosti ekološko prihvatljivih oblika prijevoza, uloga pješaka i biciklista i drugo u prometu, važnost kretanja, značaj, prevencija i otklanjanje onečišćenja posebno u velikim gradovima.

Programi u dječjim vrtićima: