Trčanje i rekreativno vježbanje
Aktualnosti

Trčanje i rekreativno vježbanje

Trčanje i rekreativno vježbanje

Zagrebački sportski savez gluhih u suradnji s Hrvatskim športskim savezom gluhih, proveo je 22. rujna aktivnost trčanja na Savskom nasipu te rekreativnog vježbanja, uz ostale sportove na SRC Staro Trnje. Dio fotografija možete vidjeti u nastavku.