Bolja povezanost uz psa pomagača
Aktualnosti

Bolja povezanost uz psa pomagača

Bolja povezanost uz psa pomagača

U organizaciji Centra za rehabilitaciju Silver 20. rujna provedena je aktivnost u Dječjem vrtiću Poletarac.
Više o provedenoj aktivnosti možete vidjeti na poveznici.