Aktivnosti Knjižnice S.S. Kranjčevića
Šetnja u stihovima

U suradnji s Domom za starije osobe Park održana je aktivnost 21. rujna. Radionica Prometnjak i pričaonica

Dana 17. rujna održane su radionice za preškolce na temu održivog načina kretanja. Više o aktivnosti možete vidjeti na poveznici.


Zavrti boju!
Likovna radionica izrađivanja vjetrenjača za djecu od 4 do 10 godina održana je 20. rujna. Više o aktivnosti dostupno je na poveznici.